Thời sự

7 mục tiêu, 6 giải pháp lớn trong chương trình phòng, chống tội phạm

Ngày 7-3, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138/CP chủ trì hội nghị.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hà Kế San-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh cùng các thành viên BCĐ, Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2016 là năm đầu triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm của  giai đoạn 2016-2020. BCĐ 138/CP, các bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương trên cả nước đã tập trung phối hợp, kịp thời tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành các chủ trương, chiến lược, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người trong cả nước; làm tốt công tác tuyên tuyền phòng ngừa tội phạm với nhiều nội dung và hình thức phong phú; tăng cường xây dựng, hoàn thiện và phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh nhiệm vụ hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, công tác phòng, chống tội phạm trong năm qua đã đạt được những kết quả tích cực. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 4,4%, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt trên 78%, tỉ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; đã triệt phá được nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; khẩn trương điều tra khám phá, làm rõ hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

          Năm 2017, các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt và ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tội phạm.

          Đặc biệt, chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020 tiếp tục triển khai thực hiện với 7 mục tiêu và 6 giải pháp lớn, trong đó, tập trung quán triệt sâu rộng nội dung Kết luận 05-KL/TƯ của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3-5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; hằng năm tỉ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75% trở lên; giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu giảm tỉ lệ người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, chết, phạm tội mới ở nơi giam giữ…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu: Thời gian tới, BCĐ 138/CP từ Trung ương đến địa phương, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa kế hoạch công tác năm 2017 cũng như của cả giai đoạn; quán triệt tổ chức hiệu quả các chủ trương của Đảng ,Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm đến năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền gắn với việc xây dựng phong trào vì ANTQ, các chương trình mục tiêu quốc gia; đặc biệt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần gắn với việc quản lý các đối tượng từ cơ sở, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng. Nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, giải quyết tốt mâu thuẫn trong dân; các lực lượng chức năng cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ở cơ sở; tăng cường mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, các băng nhóm xuyên quốc gia, hoạt động kiểu xã hội đen; các địa phương triển khai hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người theo kế hoạch đã đề ra.

Phương Thảo

Back to top button
Close